1 Banner Gratis Dognservice m tlf kontakt

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 

Skadedyrproblemer i boligutleie og forvaltning

ABS Skadedyrkontroll AS er en bedrift, som igjennom over 20 år har opparbeidet seg spesialkompetanse på kontroll og forebygging av skadedyr. Vi betjener rundt 1 400 nye innkomne skadedyroppdrag hvert år.

Vi forstår de helt spesielle utfordringene som eiendomsselskaper, eiendomsforvaltning og boligutleieselskaper står overfor. Eiendom er ikke bare eiendom. De forskjellige segmentene har helt unike egenskaper, og med helt egne behov. 

Generelt kan vi dele utleie og forvaltningsmarkedet opp i følgende segmenter:

  • Selskaper som eier og leier ut egen bygningsmasse.
  • Selskaper som forvalter og drifter administrasjonen på vegne av eierne, men som ikke jobber med utleiesegmentet.
  • Selskaper som har spesialisert seg innenfor utleie på vegne av eksterne eiere.
  • Selskaper som driver med miks av alle segmentene

 

Gratis befaring eller uforpliktende samtale
Fornavn(*)
Invalid Input
- Skadedyrforskriften
Etternavn(*)
Invalid Input
- Internkontrollforpliktelser
Epost(*)
Ugyldig epostadresse.
- Unngå skadedyrproblemer
Telefon(*)
Ugyldig telefonnr.
- Unngå vanskelige kunder
Bedrift(*)
Invalid Input

Send
 

Bransjens spesielle utfordringer

ABS forstår at hvert eneste segment har sine helt spesielle utfordringer. Dette har vi tatt til oss, og har utarbeidet egne løsninger og programmer som er tilpasset. Illustrasjonen nedenfor viser på en litt ironisk måte noen av utfordringene som finnes. ABS Skadedyrkontroll AS har tenkt igjennom alt dette, og har funnet de beste løsningene for dere. 

Formann Skadedyr boligutleie

Pålagt skriftlig internkontroll mot skadedyr

Det som er felles for all eiendom, er at eier er pålagt skriftlig dokumentert internkontroll mot skadedyr. ABS Skadedyrkontroll AS bistår med dette internkontrollarbeidet.

I forskrift om skadedyrbekjempelse står følgende: Borettslag, sameier og andre konstellasjoner, som faller inn under plan og bygningsloven er underlagt FOR 2000-12-21 nr. 1406: Forskrift om skadedyrbekjempelse (ref. § 2-1 til 2-4). 

I praksis betyr dette at alle sameier, borettslag osv. skal ha en rutine på forebygging og oppdagelse av skadedyr. Dette er ikke alltid så lett å dokumentere. Derfor bistår ABS Skadedyrkontroll AS kunder med dette arbeidet. Vi kan om ønskelig inspisere og dokumentere, slik at dette kan lagres og brukes som dokumentasjon. 

Store kostnadsbesparelser ved tidlig utredning

kontakt abs skadedyrkontroll

Hvis informasjonsflyten fungerer, vil det mye tidligere bli varslet om skadedyr, og følgelig kan omfanget av problemet reduseres. Dette kan gi store årlige kostnadsbesparelser for dere. Ta kontakt med oss nå for en uforpliktende samtale eller inspeksjon.