Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 

Skadedyrproblemer i boligutleie og forvaltning

PELIAS Norsk Skadedyrkontroll AS er en bedrift, som igjennom over 20 år har opparbeidet seg spesialkompetanse på kontroll og forebygging av skadedyr. Vi betjener rundt 1 400 nye innkomne skadedyroppdrag hvert år.

Vi forstår de helt spesielle utfordringene som eiendomsselskaper, eiendomsforvaltning og boligutleieselskaper står overfor. Eiendom er ikke bare eiendom. De forskjellige segmentene har helt unike egenskaper, og med helt egne behov. 

Bransjens spesielle utfordringer

PELIAS forstår at hvert eneste segment har sine helt spesielle utfordringer. Dette har vi tatt til oss, og har utarbeidet egne løsninger og programmer som er tilpasset. Illustrasjonen nedenfor viser på en litt ironisk måte noen av utfordringene som finnes. PELIAS Norsk Skadedyrkontroll AS har tenkt igjennom alt dette, og har funnet de beste løsningene for dere. 

Formann Skadedyr boligutleie

PELIAS Norsk Skadedyrkontroll AS overtar alle deres forpliktelser relatert til skadedyr

PELIAS Norsk Skadedyrkontroll AS er spesialister på skadedyrkontroll, og vi kjenner de utfordringene dere står overfor. Hvorfor bruke masse energi og tid på slitsomme skadedyrproblemer, når vi har ekspertisen og kan overta?

 • Vi bistår med deres forpliktelser i forhold til skadedyrforskriftens krav om skriftlig dokumentasjon
 • Ha direkte kontakt med deres kunder
 • Svare på spørsmål
 • Besiktige skadesteder
 • Lage rapporter
 • Analysere insekter

Pålagt skriftlig internkontroll mot skadedyr

Det som er felles for all eiendom, er at eier er pålagt skriftlig dokumentert internkontroll mot skadedyr. PELIAS Norsk Skadedyrkontroll AS bistår med dette internkontrollarbeidet.

I forskrift om skadedyrbekjempelse står følgende: Borettslag, sameier og andre konstellasjoner, som faller inn under plan og bygningsloven er underlagt FOR 2000-12-21 nr. 1406: Forskrift om skadedyrbekjempelse (ref. § 2-1 til 2-4). 

I praksis betyr dette at alle sameier, borettslag osv. skal ha en rutine på forebygging og oppdagelse av skadedyr. Dette er ikke alltid så lett å dokumentere. Derfor bistår PELIAS Norsk Skadedyrkontroll AS kunder med dette arbeidet. Vi kan om ønskelig inspisere og dokumentere, slik at dette kan lagres og brukes som dokumentasjon. 

Store kostnadsbesparelser ved tidlig utredning

Hvis informasjonsflyten fungerer, vil det mye tidligere bli varslet om skadedyr, og følgelig kan omfanget av problemet reduseres. Dette kan gi store årlige kostnadsbesparelser for dere. Ta kontakt med oss nå for en uforpliktende samtale eller inspeksjon. 

 

Gratis befaring eller uforpliktende samtale
Skadedyrforskriften
Internkontrollforpliktelser
Unngå skadedyrproblemer
Unngå vanskelige kunder
 1. Fornavn*
  Ugyldig Feltet
 2. Etternavn*
  Ugyldig Feltet
 3. Epost*
  Ugyldig epostadresse.
 4. Telefon*
  Ugyldig telefonnr.
 5. Bedrift*
  Ugyldig Feltet
 6. Ugyldig Feltet
Fyll ut skjemaet, så kontakter vi deg for en uforpliktende samtale eller gratis befaring.