Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 

Informasjon om grevling og andre ville dyr i Oslo:
Meld fra til Bymiljøetatenom ville dyr i byen

Problemer med bier:
Norges birøkterlag

Problemer med flaggermus:
Nordisk Informasjonssenter for Flaggermus

Andre norske linker og kilder:
Folkehelseinstituttet
Zoologisk museum - Våre minste husdyr
Hudlegekontoret - Loppestikk
Helsenytt.no
Norsk entomologisk forening
Norges Biller - Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo, Norsk institutt for skogforskning (SKOGFORSK)
Kakerlakker m.m. - Naturhistorisk museum (UiO) og Museumsprosjektet

Utenlandske linker og kilder:
BioImages: The Virtual Field-Guide (UK)
Insects, spiders, mice and more from University of Nebraska
Penn state university. God informasjonsside om diverse skadedyr

Andre linker og samarbeidspartnere: 
www.wiigfoto.no har utført mye av foto og bildebehandling