Svart jordmaur - Sukkermaur

Bekjempelse av maur kan være komplisert. Hvis du vurderer profesjonell hjelp kan du ta kontakt med oss nå for en uforpliktende og gratis samtale eller inspeksjon, gå til vår kontaktside. Hvis du ønsker å forsøke selv først, gå til vår nettbutikk Skadedyrshop.no og kjøp produkter til bekjempelse av sukkermaur/jordmaur.

Svart jordmaur - Sukkermaur

Et samfunn av Svart jordmaur startes av en enkelt dronning, som svermer fra en eksisterende koloni. Etter parringen (under svermingen) søker maurdronningen å finne et trygt sted å starte sin egen koloni. Den må føde opp sine første arbeidere selv.

Når de første arbeidsmaurene klekkes, vil de som voksne overta ansvaret for å finne mat og holde orden i redet.

Dronningen konsentrerer seg om å legge egg, slik at antall individer raskt øker i kolonien. I sommerhalvåret vil kolonien produsere hanner og hunner med vinger slik at disse kan sverme og danne grunnlag for nye samfunn.

Latinsk navn:

Lasius niger

Trivselsområder:

Svart jordmaur, Jordmaur eller sukkermaur som det også kalles, lever i hager og bygger reder langs grunnmur, under steiner og heller. De kan også etablere samfunn i råttent treverk og isopor i boliger.

Skadeomfang og risiko:

Jordmaur kan etablere kolonier i bygninger. De vil da kunne vandre rundt i bygningen for å finne næring og vann. Jordmaur gjør liten skade på bygningen, men de kan være plagsomme ved stadig å dukke opp på nye steder. De kan forurense matvarer ved å vandre på urene områder og så spre smitte til f.eks. mat.
 
Ofte etablerer Svart jordmaur i isolasjon som for eksempel Isopor. Når dette befinner seg under varmekabler i gulv og lignende kan det være svært vanskelig å bli kvitt problemet.
 
Svart Jordmaur vil ikke bli borte av seg selv, og problemet vil bare bli større fra år til år. Til slutt vil det være uutholdelig. Problemet må gjøres noe med. Jo tidligere man angriper problemet, jo større er sjansen for å bli kvitt problemet.

Bekjempelse og forebygging:

Det er i hovedsak tre metoder for å bekjempe Svart jordmaur:

 1. Mekanisk bekjempelse av tua.
  Dette innebærer at man åpner opp der tua sitter, og deretter fysisk fjerner den. Det er allikevel lurt å ha en insektspray for hånden, slik at du ikke får tusenvis av maur over alt. I tillegg er det lurt å stoppe dronningen fra å stikke av og etablere seg et nytt sted. Dette kan vise seg å være en dyr måte å bekjempe en tue på.
 2. Benytte insekticider direkte på tua.
  Denne metoden innebærer at du klarer å lokalisere maurtua, og dronningen. Du må tilføre insektmidler direkte på tua ved å åpne opp der de sitter, eller på annen måte få tilført insektmidlene. Ofte borer vi i ABS ett eller flere huller, og tilfører insektmiddel via en sonde. Da klarer vi ofte å komme oss direkte inn i tua uten å rive konstruksjonen. Sørg for å ta livet av dronningen. Alternativt kan det skje at den finner et nytt sted å etablere tue. Denne metoden er veldig direkte, og du vet med sikkerhet at tua fysisk er utryddet.
 3. Bruk av forgiftet åte.
  Hvis du ikke vet hvor tua er, må forsøke å plassere forgiftet åte på alle tenkelige steder hvor maurene ferdes. Målet er at de bringer åten tilbake til dronning og larver. Du bør fore maurene i lang tid. Denne metoden er indirekte, og det er vanskelig å se om du har oppnådd godt resultat. Sannsynlig vis blir du nødt til å vente til neste sommer og se om maur dukker opp på nytt. Du finner maurgift på skadedyrshop.no

  Vi benytter svært ofte metode 2, sammen med metode 3.
  Bekjempe maur kan være komplisert, og det viser seg ofte at når folk har forsøkt selv en stund, så ringer de til oss. Ta kontakt, så hjelper vi deg.

Boligavtalen.
En boligavtale med ABS sikrer både miljø og trivsel i tillegg til at den kan spare dere for betydelige utgifter. En lav årlig pris kan falle mye rimeligere ut enn til stadighet å foreta en dyr total bekjempelse mot et tilbakevendende problem. Vi gir våre beste priser på slike avtaler.


I programmet inngår følgende:
 • Bygningskontroll: Kontroll av bygninger hvor skadedyr er påvist innendørs, for å avdekke mulige inntrengningsveier.
 • Faste inspeksjonsbesøk: Med utskiftning og supplering av bekjempelsesmidler og grundig ettersyn etter skadedyr. Inspeksjonsintervaller etter avtale og behov.
 • Ubegrenset tilkalling: Hvis problemer oppstår i kontraktperioden, og dette er avtalt.
 • Tilstandsrapporter: Skriftlige tilstandsrapporter skrives ved hver inspeksjon.

ABS Skadedyrkontroll AS utfører utallige bekjempeler av jordmaur årlig. Dette kan vi. Ta kontakt for en uforpliktende samtale om problemet ditt. Du kan ringe oss på telefon 800 83 002, eller gå til vår kontaktside.

Hvis du vil forsøke selv først kan du gå til vår - skadedyrshop.no - og kjøpe "gjør det selv" produkter mot sukkermaur.