ROOT - Hvilket skadedyr?

Hvilket skadedyr?

Under finner du en oversikt over de vanligste skadedyrene som opptrer i Norge. Klikk på en av kategoriene for å lese mer om de forskjellige grupperingene av skadedyr.

På denne siden har vi sortert skadedyrene etter hvor de vanligst oppstår i huset.

Andre skadedyr (11)

Det finnes en god del skadedyr som ikke faller inn i de vanlige artskategoriene. Noen av disse finner du i denne oversikten.
Andre skadedyr

Biller (14)

Biller

Duer (2)

Når vi snakker om duer som skadedyr, er det vanligvis bydua vi mener
Duer

Mus (4)

Mus

Rotter (2)

Rotter

Veps (3)

Veps

Sølvkre (1)