Hvilket skadedyr? - Duer

Duer

Duer

Det finnes over 40 duearter. Byduen er svært utbredt og særlig i storbyer kan antallet byduer bli så stort at det utvikler seg til å bli et problem. Dessverre er det slik at mange mater duer i parker og liknende. Dette gir store bestander, og man bør oppfordre folk til ikke å mate duer. Når det blir store antall duer vil det ofte bringe med seg problemer med mengder av ekskrementer. Tak, verandaer, fortau fasader og liknende blir tilgriset av avføring. På denne måten kan duer forurense mat og kan potensielt være en smittebærer og kan overføre parasitter. Det er ikke anbefalt å begynne å fjerne mengder med dueskitt uten riktig bruk av verneutstyr. Av forebyggende tiltak, for å bli kvitt duer som skadedyr, vil det viktigste være å stenge av tilgang til potensielle reirplasser, gjøre hvile- og oppholdsplasser utilgjengelige, samt å hindre vann og mattilgang.

Det kan være vanskelig å bli kvitt duene, og i ekstreme tilfeller en bekjempelse ved fangst og/eller avliving være et alternativ. Nedskyting kan gjøres, men husk at her er det strenge regler og varslingstiltak.

Duetårn, der man får samlet mye av hekkingen på en plass og man kan kontrollere klekkingen ved å punktere egg, kan også være et alternativ. Her blir man ikke kvitt duene, men får kontrollert bestanden.

Det er en rekke andre fuglearter som også forårsaker mye problemer for oss mennesker. Det kan nevnes: Svaler, spurv, måker/måser ABS Skadedyrkontroll AS har spesialisert seg på sikring av bygninger mot duer og andre fugler, slik at fuglene ikke får tilgang til bygningene.

Ta gjerne kontakt med oss, så kan vi se på løsninger for duesikring sammen.
Gå til vår kontaktside.

Ønsker du å se produkter og informasjon om hvordan bli kvitt duer kan du se våre produkter i skadedyrshop.no